Radio
Fandraisana

FI.MPI.MA. Rantsana Norvège

Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA.)

Rantsana Norvège

Ho an’ny Malagasy mpiray tanindrazana sy ny sakaizan’i Madagasikara rehetra aty Norvège.

  • Sondro-trafo natosiky ny nofo. Sondro-daingo nasesiky ny faka. Sondro-taona noho ny fitahian’ilay Nahary.
  • Sambatra ny ambiaty fa nahazo to tamin’Andriamanitra, ka natao ho famantaran-taona. Sambatra ny maitso ririnina fa fahavaratra miara-misalahy amin’ny maro, ny ririnina tombon-dahiny ihany. Fa sambatra raha samy sambatra kosa isika, mbola nomen’Andriamanitra tombon’androm-pahavelomana ka nahatratra izao taona vaovao 2015 izao.
  • Koa arahabaina avokoa ianareo rehetra notahian-janahary, ka nahay nitsipaka iny taon-dasa iny, tsy nosavihi-doza, tsy nidiran’antambo ; fa velon’aina, nahatratra izao asaramanitra izao.
  • Ary ny arahaba moa dia arahin-drary mandrakariva. Koa ataonay toy ny tefy tanimanga izany, ka hotovonanay hihaavo hatrany. Mirary fahasalamana ary hery sy tanjaka ho anareo izahay. Ho vy vato aina anie ianareo, ho tsara antitra aza marofy, ka hahatratra izay ela indrindra. Hifanantitra amin’ny zanaka aman-jafy. Hiadam-pinaritra eo am-pamafazana ny soa amin’ny manodidina anareo rehetra.
  • Sitrakay koa ny mampahafantatra anareo fa tafatsangana eto Norvège ny Rantsana fampianarana kabarin’ny “Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy” (FI.MPI.MA.). Nanomboka tamin’ny volana septambra 2015 ny fiofanana ataonay 8 mianadahy monina aty Norvège sy Orsat.
  • Raha sitrapon’Andriamanitra dia ho tanterahina aty Bergen amin’ny asabotsy 16 may 2015 ny famoahana anay amin’ny fomba ofisialy, izay ho tarihin’ny Filoha Hanitra Andriamboavonjy sy ny Biraon’ny FI.MPI.MA. maneran-tany, miaraka amin’ny tonia sy ny mpampianatra ary ireo solontenan’ny FI.MPI.MA. avy any amin’ny firenen-tsamihafa.
  • Koa am-pifaliana no anasanay anareo rehetra tsy ankanavaka ho tonga hanotrona anay amin’izany fotoan-dehibe izany, izay hisy fampisehoana sy fikoranana koa. Ho lazaina anareo aoriana ihany ny andinindininy rehetra, fa dieny iza odia angatahana ianareo handrakitra sahady io datin’ny asabotsy 16 may io ao amin’ny diarinareo.
  • Dia manantitra ny firariantsoa ho anareo. Ho ampoky ny soa sy ny tsara lalandava anie ianareo, ka hitraka hitoho-tantely, hiondrika higoka ronono.

Amin’ny anaran’ny mpianatra mpikabary

eto amin’ny Rantsana FI.MPI.MA. eto Norvège.

Ny Tonia

Hery Andrianaivoravelona

Mis à jour (Vendredi, 06 Février 2015 06:11)

 

Miambena !

Ny fiambenana ! Izany, ry havana, no hafatry ny Filazantsara apetraka eto,  ny fiambenana, izay tsy maintsy ataon’ny kristiana eo am-piandrasana ny andro hiverenan’i Jesoa Kristy, izay nambarany rahateo fa tsy misy mahalala, na isika,/ na ny anjely any an-danitra, ary na dia Izy Zanaka aza, afa-tsy ny Ray ihany (Mar 13 : 32).

Ny Fanoharana ny amin’ny virjiny 5 hendry 5 adala novakiana teo, no hanankinana ny famoaboasana izany. Fanoharana ampisehoan’ny Tompo fa tomponandraikitra ny amin’ny fiainam-panahiny ny olona tsirairay avy, tomponandraikitra ny amin’ny fihavanany amin’Andriamanitra. Noho izany dia tsy azo vidina na indramina, ary indrindra, tsy azo anaovana vonjy tavan’andro ny fiomanana ara-panahy hahafahana miditra ao amin’ny fampakarambadin’ny Zanakondry amin’ny andro hiverenan’i Jesoa Kristy indray. Mila fiambenana.

Mis à jour (Samedi, 08 Novembre 2014 16:27)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 2 desambra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Jeudi, 07 Octobre 2010 16:36)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 10 invités en ligne